Vitaminler

Vitaminler


Vitaminler, vücudumuzun vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşiklerdir. Vitamin, Latince’de “yaşam”anlamına gelen “vita” sözcüğünden gelir.

Çoğu vücudumuz tarafından üretilemeyen vitaminleri besin yoluyla alabiliriz. Vitaminlerin, sağlıklı büyüme ve gelişme açısından pek çok işlevi vardır. Vitaminler, yağda ve suda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrılır:

Suda eriyen vitaminler: C ve B grubu vitaminler
Yağda eriyen vitaminler: A, D, E ve K vitaminleri

Vitaminler, çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeninin vazgeçilmez bir öğesidir.